Taaleri Bioteollisuus I on suljettu pääomarahasto. Rahasto sijoittaa uuden teknologian ja teollisen mittakaavan biotalouden tuotantolaitoksiin Suomessa ja Euroopassa. Rahasto on auki uusille sijoittajille, ja se tekee aktiivisesti uusia investointeja.

Taaleri Bioteollisuus I on vuonna 2021 lanseerattu suljettu pääomarahasto, jonka toimikausi on 10 vuotta. Rahasto sijoittaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin, joilla voidaan nopeuttaa bioteollisuuden tuotannon skaalaamista. Tuotteet voivat olla esimerkiksi bio- ja kierrätyskuituja, luomulannoitteita, funktionaalisia biomateriaaleja ja neitseellisiä tuotteita korvaavia uusiomateriaaleja.

Rahasto on yksi Suomen ensimmäisistä pääomarahastoista, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi. Rahasto tekee kestäviä sijoituksia vain kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rahasto myös raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Rahasto on auki uusille sijoittajille ja sen tavoitekoko on 80 miljoonaa euroa. Rahaston on tarkoitus tulla myyntiin yksityissijoittajille Taalerin yhteistyökumppanin Aktian kautta tarvittavien viranomaislupien jälkeen. Rahasto tekee aktiivisesti uusia strategiansa mukaisia investointeja teollisen mittakaavan tuotantolaitoksiin bioteollisuuskentässä.

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. 

Taalerin lausunto pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista

Salkunhoitajat

Tero Saarno

Tero Saarno

Johtaja, Bioteollisuus
Helsinki
+358 50 373 1923
Pasi Tyyvi

Pasi Tyyvi

Sijoitusjohtaja
Helsinki
+358 41 541 6555