Kehitämme ja rakennamme teollisen mittakaavan tuotantolaitoksia, jotka mahdollistavat biotalouden globaalin kasvun. Ensimmäinen rahastomme, Taaleri Bioteollisuus I, sijoittaa uuden teknologian laitoksiin Suomessa ja Euroopassa. Valmistelemme venture capital -rahastoa, joka tekisi alkuvaiheen sijoituksia bioteollisuusteknologioita kehittäviin yhtiöihin.

Taaleri Bioteollisuus lyhyesti

Taaleri Bioteollisuus on suomalainen bioteollisuuden kehittäjä ja salkunhoitaja. Meillä on vahvaa kokemusta bioteollisuuden sijoituksista useiden vuosien ajalta. Taaleri Bioteollisuudessa työskentelee teknisesti orientoitunut ja kyvykäs investointitiimi.  

Taaleri Bioteollisuus on yksi ensimmäisiä suomalaisia pääomasijoitusyhtiöitä, joka omistaa ja operoi bioteollisuuslaitoksia. 

Mitä bioteollisuus on? 

Bioteollisuudella tarkoitetaan teollisen mittakaavan tuotantoa, jossa hyödynnetään biopohjaisia tai kiertotaloudesta tulevia raaka-aineita. Ympäristön kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla korvataan fossiilisista tai neitseellisistä raaka-aineista valmistettavia tuotteita. Taaleri sijoittaa teollisen mittakaavan tuotantomahdollisuuksiin bioteollisuudessa. 

Taalerin Bioteollisuus I -rahasto on sijoittanut esimerkiksi 100-prosenttisesti kompostoituvia, kierrätettäviä ja muovittomia paperi- ja kartonkipakkauksia valmistavaan Colombieriin sekä teollisuuden ja maatalouden sivu- ja jätevirroista selluloosapohjaisia materiaaleja valmistavaan Nordic Bioproducts Groupiin.

Kestävämpiä vaihtoehtoja tuotteille

Uusiutuvat raaka-aineet ovat nousseet merkittävään asemaan uusiutumattomien materiaalien korvaajina ja kestävän kiertotalouden mahdollistajina. Bioteollisuuden investoinnit ovat tässä avainroolissa. 

Taaleri Bioteollisuus haluaa nopeuttaa tätä muutosta mahdollistamalla uusien teknologioiden markkinoillepääsyn investoitavien pääomien, vahvan uusien teknologioiden osaamisen sekä teollisten kumppanien tukemana. Yhdessä sijoittajiemme kanssa kiihdytämme globaalia muutosta kohti kestävämpää elämää. 
 

Bioteollisuus Taalerin strategian ytimessä 

Taaleri Bioteollisuus on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konsernin strategian ytimessä ovat pääomarahastoliiketoiminta ja merkittävät teolliset sijoitukset etenkin bioteollisuudessa. 

Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. 

Tiimi

Ilari Haggren

Ilari Haggren

Analyytikko
Helsinki
+358 45 271 0900
Essi Heikkinen

Essi Heikkinen

Vastuullisuuspäällikkö
Helsinki
+358 40 413 0431
Juha  Hyvärinen

Juha Hyvärinen

Biohiilen kehitysjohtaja
Helsinki
+358 40 761 1269
Pyry  Lipiäinen

Pyry Lipiäinen

Finance & Operations Manager
Helsinki
+358 41 506 4034
Laura  Luukkonen

Laura Luukkonen

Analyytikko
Helsinki
+358 40 029 6018
Tero Saarno

Tero Saarno

Johtaja, Bioteollisuus
Helsinki
+358 50 373 1923
Iiro  Tiilikainen

Iiro Tiilikainen

Projektijohtaja
Helsinki
+358 44 491 5922
Emilia  Tognetty

Emilia Tognetty

Analyytikko
Helsinki
+358 40 744 9422
Aleksanteri Tuomainen

Aleksanteri Tuomainen

Salkunhoitaja
Taaleri Bioteollisuus Oy
Helsinki
+358 50 400 3200
Pasi Tyyvi

Pasi Tyyvi

Sijoitusjohtaja
Helsinki
+358 41 541 6555
Tuomo Veivo

Tuomo Veivo

Analyytikko
Taaleri Bioteollisuus Oy
Helsinki
+358 45 728 6432
Vicktor Wahlberg

Vicktor Wahlberg

Sijoituspäällikkö
Helsinki
+358 40 024 9440