25.01.2022

TAALERI OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE                25.1.2022 KLO 9.00

Taalerin sijoituskohde Joensuu Biocoal Oy rakentaa Joensuuhun torrefioitua biomassaa valmistavan bioteollisuuslaitoksen

Taalerin sijoituskohde Joensuu Biocoal Oy rakentaa Joensuuhun torrefioitua biomassaa valmistavan bioteollisuuslaitoksen. Taalerin Oyj:n hallitus on tehnyt asiasta investointipäätöksen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle 3,4 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston tukea ja Ilmastorahasto on myöntänyt hankkeelle 5,0 miljoonan euron pääomalainan. Hankkeeseen on sijoittanut myös joukko kotimaisia perheomisteisia sijoitusyhtiöitä. Investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa.

Torrefioitu biomassa korvaa kivihiilen käyttöä esim. sementti- ja terästeollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

Bioteollisuuslaitosta aletaan rakentaa keväällä 2022, ja sen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 puolivälissä. Laitoksen suunniteltu kokonaistuotanto on noin 60 000 tonnia torrefioitua biomassaa vuodessa. Tehdas käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja, ja se käyttää vuosittain noin 250 000 kuutiometriä biomassaa, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa.

Bioteollisuuslaitos rakennetaan Savon Voima Oyj:n Iiksenvaaran sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille. Savon Voima vuokraa biolaitokselle tontin lisäksi tiettyjä laitteita ja tuottaa sille palveluita. Laitoksen ympärille on tarkoitus rakentaa yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana mm. Luonnonvarakeskus Luke, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Business Joensuu. Ryhmän tavoitteena on tehdä tuotekehitystä ja jalostaa uusia käyttökohteita torrefioidulle biomassalle ja biohiilelle.

Taaleri suunnittelee rakentavansa tulevaisuudessa useampia bioteollisuuslaitoksia. Yhtiö lanseerasi joulukuussa edelläkävijänä Euroopan ensimmäisen bioteollisuushankkeisiin keskittyvän pääomarahaston. Lisäksi Taaleri on muun muassa sijoittanut Haminaan rakennettavaan biojalostamoon.


Lisätietoa:
Tero Saarno, johtaja, bioteollisuus, 050 373 1923, tero.saarno@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil varmisti 80 miljoonan euron vieraan pääoman rahoituksen – biojalostamohanke on nyt kokonaan rahoitettu
Seuraava
Taaleri sijoittaa ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä palosuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön